Fønix - Akuttilbud

Er et tilbud til psykisk sårbare der har det psykisk svært i aften og nattetimerne, samt er fyldt 18 år og bosat i Esbjerg Kommune.  Fønix kan kontaktes på telefon, sms eller der kan mødes personligt op. Fønix kan tilbyde afklarende og støttende samtaler, og der er mulighed for overnatning i Fønix, hvis der er brug for ro og tryghed. Der kan tilbydes en helhedsorienteret plan hvor samarbejdet med andre omkring borgeren koordineres.

I Fønix kan der tilbydes anonymitet. Pårørende eller andre med tilknytning til borgere med psykiske lidelser, psykosociale problemstillinger og lignende, kan ligeledes henvende sig, hvis der er brug for rådgivning og vejledning.

Henvendelse kan ske personligt alle hverdage mellem 15.30 - 08.00. I weekender og helligdage er der døgnåbent.