Frivillig

Er du interesseret i at yde frivilligt arbejde i Kraftcentret?

I Kraftcentret har vi flere forskellige faggrupper indenfor det socialtfaglige felt. Da vi hele tiden tilpasser vores indsatser, så de understøtter borgernes mål, er der løbende behov for at udvikle og gennemføre nye læringsgrupper, aktiviteter m.v.

Borgeren kan deltage i de indsatser, der fremmer opnåelse af den enkeltes mål. Men uanset faglighed og indsatser, så kan medarbejderen ikke tilbyde den samme relation til borgeren, som du kan som frivillig. Din relation til borgeren bygger netop på, at du frivilligt og alene af egen interesse og lyst støtter borgeren.

Hvis du er interesseret i frivilligt arbejde i Kraftcentret, er du velkommen til at kontakte os.

Projekt Frivillig Følgeven

I Kraftcentret har vi med opstart i 2016 valgt at sætte særligt fokus på frivillige følgevenner. Hele formålet med at oprette tilbuddet om frivillige Følgevenner i Kraftcentret er, at borgeren får netværk i civilsamfundet og derved får lettere ved at slippe den kommunale indsats i Kraftcentret.

Vi ved, at mange borgere mangler netværk i deres liv, og vi vil gerne tilbyde dem et fast følgeskab i et halvt år til at komme ud i byen, i foreninger og til aktiviteter, hvor de kan møde andre og få nye kontakter. Det skal være med til at bryde deres isolation. Følgeskabet får de gennem en frivillig følgeven.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projekt Følgeven, og måske blive følgeven for en borger i Kraftcentret, så kan du kontakte Hanne Bøjlund Andersen 76 16 49 82.