Idræt

Idræt

Vil du højne din livskvalitet? Så se og læs med her om Kraftcenter for Idræt. 

Tilbuddet er det eneste i Esbjerg Kommune, som henvender sig til alle Social- & Tilbuds målgrupper – lige fra psykisk sårbarhed og senhjerneskadede til fysisk- og psykisk udviklingshæmmede.

Aktiviteterne i Kraftcenter for Idræt er blandt andet med til at give dig:

  • Et sundere og gladere liv

  • Skabe relation mellem mennesker

  • Give bedre livskvalitet

Selve oprettelsen af Kraftcenter for Idræt er baseret på evidens om, at idræt gavner og udvikler din sundhed – fysisk som psykisk.

Se Krafcenters ugeplan (PDF) 

Pris for 10 turskort:
 

Under 30 år og på uddannelseshjælp, kontanthjælp eller SU
(75 kr.)

Over 30 år og på kontanthjælp eller aktivitetsparat
(150 kr.)

Får sygedagpenge, fleksydelse eller førtidspension
(200 kr.)