Idræt

Idræt

Vil du højne din livskvalitet? Så se og læs med her om Kraftcenter for Idræt. 

Tilbuddet er det eneste i Esbjerg Kommune, som henvender sig til alle Social- & Tilbuds målgrupper – lige fra psykisk sårbarhed og senhjerneskadede til fysisk- og psykisk udviklingshæmmede.

Aktiviteterne i Kraftcenter for Idræt er blandt andet med til at give dig:

  • Et sundere og gladere liv

  • Skabe relation mellem mennesker

  • Give bedre livskvalitet

Selve oprettelsen af Kraftcenter for Idræt er baseret på evidens om, at idræt gavner og udvikler din sundhed – fysisk som psykisk.

Pris for 10 turskort:
 

Under 30 år og på uddannelseshjælp, kontanthjælp eller SU kr.  75,00
Over 30 år og på kontanthjælp eller aktivitetsparat kr. 150,00
Får sygedagpenge, fleksydelse eller førtidspension kr. 200,00

 

Kraftcenter for Idræt UGEAKTIVITETSPLAN

Tryk her for aktivitetskalender:

 

Kraftcenter for idræt Pjece