Kontakt

Team Rådgivning og Afklaring

  • Du kan møde op i Team Rådgivning og Afklaring eller ringe og lave en aftale.

  • Når du kontakter Team Rådgivning og Afklaring får du fat på en rådgiver,som sammen med dig kan afklare, hvad du har brug for.

  • I vil tale om din situation og dit behov for støtte.

  • Det kan være meget forskelligt, hvad man har brug for. Derfor vil rådgiveren oftest invitere dig til et møde, hvor I afklarer, om du skal henvises til Kraftcentret.

  • For at blive henvist skal du have en betydelig nedsat funktionsevne.

  • Kraftcentret er et tilbud til dig, som har behov for hjælp til at håndtere hverdagslivet på grund af psykisk sårbarhed, handicap, en psykisk lidelse eller er socialt udfordret.

  • I Kraftcentret vil du kunne få råd og vejledning, så du kan tage hånd om dine behov.

  • Kraftcentrets mål er at støtte dig så du kan leve et liv så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt, og klare de udfordringer der kan opstå i forbindelse med arbejde, uddannelse, bolig og fritid.

Kraftcentret er et tilbud under Servicelovens  §82 og §99.

Du kan møde op i nedenstående tidsrum eller ringe og lave en aftale.

Frodesgade 27, 6700 Esbjerg
Mandag – torsdag              09.00 - 15.00
Fredag                              09.00 - 13.00
Telefon 76 16 49 85