• TV Syd på besøg i Kraftcenter for Unge

  TV Syd på besøg i Kraftcenter for Unge

  Stefan Tamstrup - nyuddannet lærer fra Esbjerg. I mange år har han været ramt af social fobi med dertil hørende psykiske udfordringer og lavt selvværd. Kaffe med Kurt fra TV Syd har besøgt Steffen og andre unge i Kraftcenter for Unge.

  Se udsendelsen her
 • Tilbage til livet efter dyb depression

  Tilbage til livet efter dyb depression

  Som nyuddannet bankrådgiver blev den 24-årige Alf ramt af stress. Det udviklede sig til en dyb depression, og han isolerede sig i sin lejlighed i Ribe. De ansatte på Kraftcentret blev hyret til at hjælpe ham med at få hentet sin post – de mødtes ved postkassen og måtte ikke snakke med ham om andet. I dag er han på vej tilbage på arbejdsmarkedet og snakker med sin kontaktperson om alt.

 • Fønix er et hit! 20 kommuner vil gøre kunsten efter

  Fønix er et hit! 20 kommuner vil gøre kunsten efter

  Akuttilbudet Fønix gør så stor en forskel for folk med ondt i sjælen, at 20 kommuner vil gøre dem kunsten efter.

 • Med en hash psykose i bagagen

  Med en hash psykose i bagagen

  Den 25-årige Thomas flyttede som 22-årig som mange andre unge ripensere til København for at arbejde, men en hashpsykose sendte ham først på den lukkede psykiatriske afdeling og senere hjem til Ribe igen, hvor han nu forsøger at få genopbygget sin hverdag i en by, hvor de fleste af hans tidligere kammerater er rejst væk.

 • Fønix inspirerer andre kommuner

  Fønix inspirerer andre kommuner

  20 kommuner kigger nu i retning af Esbjerg og vil implementere de erfaringer, der ligger fra Fønix.

Cafe Finn

Hvad er Kraftcentret?

Kraftcentret er et tilbud til dig, som har behov for hjælp til at håndtere hverdagslivet på grund af psykisk sårbarhed, senhjerneskade, en psykisk lidelse eller er socialt udfordret. Gennem læring og aktiviteter kan du igen finde motivation til at opnå tilknytning til arbejdslivet og deltage aktivt i samfundet. Tilbuddet er til alle o/18 år som har en funktionsnedsættelse og er bosat i Esbjerg Kommune. Vi samarbejder bredt med både offentlige og frivillige organisationer. 

Vores mission er at udvikle tilbud, hvor indsatsen sikrer, at borgere bliver inkluderet i samfundet, for vores højeste ambition er at skabe håb hos den enkelte borger om igen at tage del i samfundet.

Alle borgere i Kraftcentret får derfor tilbudt et individuelt tilrettelagt forløb, der skal styrke dem i at komme tættere på eller fastholde det almindelige liv. Omdrejningspunktet er læring, og forløbet kan indeholde alt fra idræt og undervisning til samtaler om hverdagen og meget andet relevant.

At give unge og voksne i Kraftcentret den bedste indsats er for os et spørgsmål om at have fornemmelse for deres behov og forståelse for at skabe mest udvikling ved at tilbyde den mindst indgribende støtte.

Vi arbejder ud fra de 5 sigtelinjer i Masterplanen for Social & Tilbud i Esbjerg Kommune . Det er vores fælles spilleregler for, hvordan vi agerer i løsningen af opgaverne.

Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for mere viden om Kraftcentret.   
 

De fem sigtelinier:

 1. Tidligt og koordineret indsats for at få belyst borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende iværksættelse af relevante handlinger

 2. Med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau ydes der individuel støtte til udvikling af borgerens kompetencer med henblik på, at den enkelte borger er i stand til at føre et liv så tæt på det almindelige som muligt, hvad angår beskæftigelse, ud

 3. Hverdagslivet skal tilrettelægges læringsorienteret og fremadrettet for den enkelte borger med mulighed for overskridelse af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau.uddannelse, fritid og bolig.

 4. Via en fleksibel indsats på tværs af formelle strukturer tilgodeses borgerens behov bedst muligt med anvendelse af mindst mulige ressourcer.

 5. Udvikling og afprøvning af metoder i forhold til inddragelse af civilsamfundet

   
Der er ingen nyheder i listen i øjeblikket
    

 

 

Idræt på Kraftcenter

Idræt på Kraftcenter

Se indslaget fra TV Syd her …

Læs mere
Frivillige følgevenner i Kraftcentret

Frivillige følgevenner i Kraftcentret

Få en frivillig følgeven Du kan få følgeskab til at komme ud og møde andre. I Kraftcentret samarbejder vi med frivillige følgevenner, der mødes til …

Læs mere
Kontakt Kraftcentret

Kontakt Kraftcentret

Hvis du er ny borger, så skal du ringe til Rådgivning og Afklaring på 76164985 …

Læs mere