Opsøgende Støtte- og kontaktpersonsordning til socialt udsatte i Esbjerg kommune

Hvis du bliver bekymret for en borger, som tilsyneladende ikke får hjælp, kan du kontakte SKP-teamet.

Hvem kan få tilbuddet?

Tilbuddet er målrettet for mennesker fra 18 år, der er socialt udsatte f.eks. i forbindelse med en sindslidelse, et misbrug eller hjemløshed, og som ikke selv formår at henvende sig til kommunen for at få den relevante støtte.

Tilbuddet henvender sig til mennesker, der ikke i forvejen er i et offentligt støtteforløb som f.eks. hjemmehjælp, voksenstøtte eller et behandlingstilbud.

Hvordan arbejdes der i SKP-ordningen?

Støtte- og Kontaktpersonerne arbejder via opsøgende arbejde og via bekymringshenvendelser fra andre. Alle kan henvende sig til SKP-teamet med en aktuel bekymring for, at en borger er socialt udsat og måske har et udækket behov for hjælp.

Kontaktpersonerne kan kontaktes på hverdage i dagtimerne. Du kan evt. indtale en besked, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. Se venligst navn m.v. på kontaktpersoner nederst på siden.